Klubmesterskaber i close-up og kort magi

En gang om året  (se kalenderen) vil vi afholde klubmesterskaberne i Close-up og Kort magi.

 

Hvornår er det næste gang?

 

Reglerne er enkle:

Alle kan stille op, dog skal man overholde tilmeldingsfristen, som vil stå her på siden.

Deltageren må maximalt brug 8. min. Overskridelse medfører diskvalifikation.

Ved tilmelding oplyser man, om hvad man skal bruge af stole m.m.