Type medlemskab

Aktivt medlemskab kr. 800,-

Giver gratis adgang til ordinære medlemsmøder og adgang til samtlige andre arrangementer (workshops, seminarer, kongresser m.m.).

Dog har vi arrangementer (internationale gæster m.m.), hvor der kan opkræves entre.

 

Passivt medlemskab kr. 500, -

Giver adgang til ordinære medlemsmøder mod betaling og adgang til samtlige andre arrangementer (workshops, seminarer m.m.)

 
 
Associeret medlemskab kr. 500,-
 
Er for ægtefælle/samlever/forældre udelukkende med ret til at deltage i alle ordinære medlemsmøder. Et associeret medlemskab skal være knyttet
til et aktivt medlemskab med samme bopælsadresse